AKTUALNIE

Nasze Dobre Praktyki – Sukces Menadżerek Podkarpacia

Kobieta_Sukcesu

DLACZEGO SUKCES MENADŻEREK PODKARPACIA

„Sukces Menadżerek Podkarpacia” to projekt z komponentem ponadnarodowym współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. To projekt stworzony przez kobiety dla kobiet i realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Liderem projektu jest rodzinna firma EVACO Sp. z.o.o. z Krakowa natomiast partnerem UK SPOT z Bradford w Wielkiej Brytanii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju zawodowego Polek na rynku pracy. By skutecznie ten cel osiągnąć, zespół projektowy przeprowadził cykl szkoleń oraz badania wśród kobiet menadżerek w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ankiety i wywiady pogłębione pozwoliły opracować model kompetencji zawodowych menadżerek na rynku pracy. Wyniki zostały opublikowane i stanowią nie tylko zbiór doświadczeń ponadnarodowych, ale również propozycję modelu kompetencji zawodowych niezbędnych na stanowiskach menadżerskich w branży HORECA.

Inaugurację projektu rozpoczęliśmy od seminarium eksperckiego, podczas którego zaprezentowaliśmy wyniki badań oraz zainicjowaliśmy dyskusję w gronie ekspertów dotyczącą modelu kompetencji pracowników w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli firm oraz reprezentantów stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego. Podczas dyskusji, moderowanej przez naszych ekspertów mieliśmy okazję zapytać zaproszonych gości m.in. o wpływ kobiet menadżerek na budowę organizacji jak i o to czy sektor publiczny jest przyjazny kobietom oraz czy władza jest wyłącznie atrybutem męskim.
Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie przyznali, że bycie dobrym szefem i dobrym pracownikiem nie zależy od płci, ale od posiadanych kompetencji. Prelegenci zgodzili się również, z faktem, że pewne kompetencje łatwiej osiągnąć kobietom z uwagi na ich silniejszą empatię względem innych.
„Kobietom jest znacznie łatwiej niż mężczyznom odnaleźć się w nowej sytuacji. Szybko się dostosowują: są aktywne i świetnie funkcjonują. To kwestia umiejętności szybkiej adaptacji”- mówi prowadząca seminarium Pani Libura.
Dla zgromadzonych osób seminarium było początkiem przygody z projektem.

SZKOLENIA W PROJEKCIE
Uczestniczki naszego projektu to kobiety, które każdego dnia manifestują swoją kobiecość poprzez skuteczne i rzetelne realizowanie swoich zadań. Godzą wiele ról społecznych, realizują się zawodowo.
Opracowany przez nas program szkoleń opierał się w głównej mierze na rozwoju kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych uczestniczek projektu. Wzmocnił umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych przydatnych do zarządzania oraz umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Panie miały okazję nie tylko rozwinąć swoje kompetencje ale również poznać swoje potrzeby i zbudować ścieżkę kariery- temu służyły indywidualne sesje couchingowe.

„ Szkolenia pozwoliły mi odnaleźć głęboko skrywany potencjał, który tkwi w każdej z nas. Na nowo odkryłam jak ważny jest wspólny cel i praca zespołowa. Właśnie na te kompetencje stawiam rozwijając moje miejsce pracy”.

„Te spotkania to nie były tylko szkolenia. To przede wszystkim budowanie własnej wartości poprzez rozwijanie kompetencji. Wymiana doświadczeń z pozostałymi uczestniczkami przyczyniła się nie tylko do szerszego spojrzenia na kwestie zarządzania, ale nade wszystko dała mi motywację do zmian. ”
Główne obszary tematyczne objęte programem szkoleń to:

Kompetencje menadżerskie – zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi, delegowanie i egzekwowanie zadań, motywowane ludzi, umiejętności negocjacji.
Kompetencje interpersonalne – zarządzanie zespołem, praca w grupie, asertywność, radzenie sobie ze stresem, godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Kompetencje informatyczne – zaawansowane programy i rozwiązania, organizujące codzienną pracę (Power Point, Gantt Project, Microsoft Word, Outlook, Excel).

BADANIA
„Sukces Menadżerek Podkarpacia” to była dla nas również możliwość pracy badawczej we współpracy z partnerem. Przeprowadzone w trakcie realizacji projektu badania zaprezentowaliśmy w publikacji „Kobieta- Menadżer w branży HORECA”.
Obszarem naszych badań objęliśmy sektor branży HORECA. Sektor, w którym z jednej strony zatrudnienie kobiet jest zdecydowanie wyższe niż w innych branżach, z drugiej zaś sektor, w którym budowanie ścieżki kariery jest niezwykle trudne. W przygotowanej i skierowanej do menadżerek dwujęzycznej (j. polski i j. angielski) ankiecie zapytaliśmy kobiety o kluczowe ich zdaniem kompetencje oraz o to jakich umiejętności im brakowało gdy obejmowały pierwszy raz stanowisko menadżera. Tak opracowane badania pozwoliły nam zaprezentować model kompetencji menadżerskich w branży turystycznej w oparciu o doświadczenie ponadnarodowe.

„Współpraca z liderem projektu- rodzinną firmą EVAVCO to była dla mnie niezwykła przygoda. Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy Polską, w której się wychowałam i Anglią, w której obecnie żyję z rodziną pozwoliła mi zweryfikować potencjał i możliwości obu krajów. Wiem, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie aktywizacji kobiet na rynku pracy i jestem przekonana, że uda się te zmiany wprowadzić czego przykładem jest realizowany wspólnie projekt.”

Kluczowe etapy badań:
Badania ilościowe i jakościowe dotyczące kompetencji kobiet menadżerek, z wykorzystaniem rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii.
Przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla 70 kobiet oraz indywidualnego wsparcia w formie coachingu zawodowego we współpracy z ekspertami z Wielkiej Brytanii.
Upowszechnienie modelu kompetencji menadżerki wraz z programem szkoleniowo-doradczym w województwie podkarpackim, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Realizacja projektu była doskonałą przygodą dla całego zespołu realizującego objęte nim działania. Nawiązana współpraca międzynarodowa zaowocowała nie tylko wymianą wiedzy i doświadczeń, które pozwoliły zbudować kompetentny obraz menadżera, ale była również inspiracją do kontynuowania działań w zakresie wzmacniania kobiet na rynku pracy w Polsce i zagranicą. Wizyty studyjne partnera w Polsce oraz lidera w Wielkiej Brytanii pozwoliły zaimplementować dobre praktyki, które są podstawą do dalszych działań w zakresie budowania ścieżek kariery w branży HORECA.