AKTUALNIE

PORTAL DLA BRANŻY HORECA

swiss

W ramach projektu CSR uruchomiliśmy dla Państwa portal www.zielonafirma.org.pl 

Misją portalu jest wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie czytelnikom bazy wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Nasz portal to także miejsce, gdzie wyróżniane są organizacje podejmujące wyzwania w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Stawiamy na wymianę dobrych praktyk i tworzenie społeczności organizacji odpowiedzialnych za środowisko naturalne.


Dajemy także możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami portalu w celu korzystania z ich doświadczenia oraz doskonalenia w zarządzaniu.
Emisja dwutlenku węgla to ważna kwestia nie tylko w skali kraju, ale także Świata. Udostępniamy naszym użytkownikom narzędzie w postaci kalkulatora emisji CO2. Narzędzie to pozwoli naszym czytelnikom stać się bardziej świadomymi swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez pomiar emisji dwutlenku węgla. My natomiast udzielimy wskazówek, w jaki sposób emisję tą ograniczyć.
Dołożymy wszelkich starań, aby wartość merytoryczna portalu utrzymywana była na najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki ekspertom w zakresach tematycznych portalu będącym jednocześnie autorami prezentowanych treści.

Zapraszamy do współpracy!