OGłOSZENIA

Kraków, 18 sierpień 2014r.

 

W związku z realizacją projektu Społeczna odpowiedzialność EVACO
zarząd firmy EVACO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na opracowanie i przygotowanie
Wewnętrznej platformy komunikacyjnej (Intranetu), Portalu prezentującego dobre praktyki i rozwiązania proekologiczne dla firm i Kalkulatora CO2.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.

 


 
Kraków, 13 styczeń 2014r.

 

W związku z planowaniem realizacji projektu Społeczna odpowiedzialność EVACO
zarząd firmy EVACO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie doradców do wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie EVACO Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo i audyt w ramach projektu składanego w odpowiedzi na konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenia CSR Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.


 

Kraków, 07 październik 2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
dla zamówień o wartości przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto


na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń, przeprowadzenie analizy potrzeb w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, opracowania case studies oraz przeprowadzania doradztwa w ramach projektu Zielona firma współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.


 

Kraków, 07 październik 2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
dla zamówień o wartości przekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto


na realizację usługi zapewnienia noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych dla uczestników, uczestniczek i trenerów podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu Zielona firma współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.


 

Kraków, 07 październik 2013r.

 

ROZEZNANIE RYNKU
Dotyczy:
Przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek szkoleń (segregatory, notesy, materiały dydaktyczne, długopisy, torby ekologiczne, certyfikaty, instruktaże audytowe), wydruk roll up’ów, plakatów i ulotek promujących projekt w ramach projektu pt. Zielona firma, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.


 

Kraków, 02 październik 2013r.

 

W związku z realizacją projektu Zielona firma
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd Firmy EVACO Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista / Specjalistka ds. rekrutacji

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.


 

Kraków, 02 październik 2013r.

 

W związku z realizacją projektu Zielona firma
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarząd Firmy EVACO Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista / Specjalistka ds. szkoleń i doradztwa

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku (Plik w formacie PDF).
Zapraszamy do składania ofert.